вівторок, 28 вересня 2021 р.

середа, 10 березня 2021 р.

Основні відомості мови програмування паскаль

 СТАНДАРТНІ   ТИПИ  ДАНИХ 

Integer    -32768 .. 32767
Longint    -2 147 483 648..2147483647

ДІЙСНІ типи визначають ті дані, що реалізуються підмножиною дійсних чисел, допустимих у даній ЕОМ.

Real 2.9e-39 .. 1.7e+38

Для уведення вихідних даних використовуються оператори процедур уведення:

         Read(A1,A2,...AK);

         ReadLn(A1,A2,...AK); 

Для виведення результатів роботи програми на екран використовуються оператори:

         Write(A1,A2,...AK);

         WriteLn(A1,A2,...AK);

Операнди - це спеціальні символи або послідовності символів, які виконують над даними певні операції (математичні, логічні і т.д.).

Прикладом операндів можуть бути операнди математичних операцій: “+” - додавання даних), “-” - віднімання даних, “*” -множення даних, “/” - ділення даних, “=” - рівність даних і т.д.

Оператори - це деякі неподільні елементи програми, що дозволяють виконувати певні алгоритмічні дії у програмі, тобто виконувати в програмі певні команди. фактично, оператор - це окрема команда в алгоритмі програми, тобто окремий крок виконання програми.

В Pascal оператори поділяються на прості та структурні. До простих операторів відносяться:

-   оператор присвоєння (:=);

-   оператор введення (readreadln);

-   оператор виведення (writewriteln);

понеділок, 16 листопада 2020 р.

неділя, 15 листопада 2020 р.

четвер, 12 листопада 2020 р.

субота, 30 травня 2020 р.

Дистанційне навчання під час карантину"

"Шановні учні та батьки! Для забезпечення виконання освітніх програм під час дії карантину в ліцеї запроваджується навчання з використанням дистанціїніх технологій. 

До вашої уваги завдання:
5 -ті класи >>>
6 -ті класи >>>
7 -мі класи >>>
8 -мі класи >>>
9 -ті класи >>>
10 -ті класи >>>
11 -ті класи >>>