пʼятниця, 14 квітня 2023 р.

11-й клас HTML. Практична робота №2

 Використовуючи мову програмування HTML створити Web-сторінку за зразкомЗагальна структура HTML файлу

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заголовок документа</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>
Пишимо код в блокноті. Зберігаємо як: тип файлу(усі файли)ім'я - 
(вказуємо ім'я - крапка розширення htm 


СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ

У найпростішій таблиці інформація розміщена у комірках, утворених у результаті поділу прямокутника на стовпці та рядки.
Для створення таблиці використовують чотири елементи. Таблицю описують за допомогою тегів <TABLE>...</TABLE>;
·        Таблиця повинна мати один або кілька рядків <TR>...</TR>, у кожному з яких може міститися заголовок <ТН>...</ТН> або дані <TD>...</TD>.

·        За замовчуванням  таблиця має невидимі межі комірок. Для того щоб зробити їх видимими, використовують атрибут BORDER, який має цілочислове значення, що визначає товщину рамки в пікселях


Теги таблиці

Тег
Опис
<table>
Створює таблицю.
<tr>
Створює рядок у таблиці.
<td>
Створює елемент таблиці.
<th>
Створює елемент таблиці.

трибути тега table

Атрибут
Призначення
ALIGN="вирівнювання"
Вирівнювання всієї таблиці щодо тексту, в якому вона знаходиться (left, center або right)
BORDER="число"
Ширина обрамлення таблиці в пікселях
CELLSPACING="число"
Відстань між осередками в пікселях
CELLPADDING="число"
Розмір вільного простору між межами осередку і її вмістом в пікселях
HSPACE="число"
Розмір вільного простору зліва і праворуч від таблиці у пікселях
VSPACE="число"
Розмір вільного простору зверху і знизу від таблиці у пікселях
WIDTH="ширина"
Потрібна ширина таблиці в пікселях або у відсотках від ширини вікна бруазера

Приклад

Комірка 1

Комірка 2

Комірка 3

Комірка 4

Комірка 5

Комірка 6

Комірка 7

Комірка 8

Комірка 9


код HTML

<table>
    <
tr>
      <
td>Комірка 1</td>
      <
td>Комірка 2</td>
      <
td>Комірка 3</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td>Комірка 4</td>
      <
td>Комірка 5</td>
      <
td>Комірка 6</td>
    </
tr>
    <
tr>
      <
td>Комірка 7</td>
      <
td>Комірка 8</td>
      <
td>Комірка 9</td>
    </
tr>
</
table>


HTML Синтаксис зображень

Атрибути img-тегу

Атрибут src

Вказує шлях до зображення.

Розглянемо синтаксис:

<IMG SRC="ШЛЯХ ДО ФАЙЛУ">

Вставка зображення HTML у src-атрибуті можлива одним із способів:

  • Абсолютний шлях — повна URL-адреса файлу в інтернеті:
    <img src=”https://antegria.com/images/picture.jpg>
  • Відносний шлях – вказує на розташування файлу щодо поточної сторінки. Наприклад, якщо зображення зберігаються в підпапці під назвою «images», шлях виглядатиме так:
    <img src=”/images/picture.jpg>Немає коментарів:

Дописати коментар